Donnerstags:
Salsa Kurs Mittelstufe 18.00 Uhr
Rueda Mittelstufe 19.00 Uhr
Salsa all Level 20.00 Uhr
Salsa Party 21.00 Uhr

Eintritt: 5 Euro
 

Freitags:

18.30 -19.30 Uhr Rueda All Level
19.30 - 21.00 Uhr Rueda Fortgeschrittene

Salsa "Schnupperstunde" 21.00 Uhr

Salsa Party 22.00 Uhr

Eintritt: 8 Euro inklusive Salsa Schnupperkurs + Garderobe

 

Herbrand´s - Herbrandstr. 21 - 50825 Köln